logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

grudzień 2020

 

WYŻSZE WYNAGRODZENIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

 

Podczas 17 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej w dniu 27 października br. do późnych godzin pracowaliśmy nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. (druk sejmowy 683/druk senacki 235).

 

 

więcej

 

 

 

 

listopad 2020

 

PROTEST KOBIET

 

W dniu 22 października br. Trybunał Konstytucyjny pod Prezesurą Juli Przyłębskiej ogłosił wyrok dotyczący niezgodności obowiązującego prawa aborcyjnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzji Trybunału Konstytucyjnego wywołała falę oburzenia w całym kraju.

 

 

więcej

 

 

 

 

 

listopad 2020

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262) została uchwalona przez Sejm w dniu 19 listopada br.

 

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2020

 

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓLNĄ KAMPANIĘ PREZYDENCKĄ

 

Za nami trudna Kampania Prezydencka, wszyscy mogliśmy zaobserwować w jak niegodny sposób była ona prowadzona ze strony naszych rywali politycznych.

 

 

 

więcej