logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

sierpień 2023

 

Historia mojej rodziny – mój dziadek Legionista

 

1

 

Od wielu lat pracuje na rzecz Polek i Polaków, oddanie idei polskości było w mojej rodzinie głęboko zakorzenione, kształtowane przez dziesiątki lat między innymi przez mojego dziadka Józefa Pamułę - Legionistę II Brygady Podkarpackiej

 

Mój dziadek całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie. Podczas I wojny światowej walczył w II Brygadzie Podkarpackiej na terenach Mazowsza. Niepodległą Polską cieszył się zaledwie dwa lata, już w 1920 roku wyruszył na wojnę w obronie Ojczyzny, przeciwko armii bolszewickiej. Był uczestnikiem Cudu nad Wisłą.

 

W mojej rodzinie ważną pamiątkę stanowi wyjątkowe odznaczenie. Dziadek Józef Pamuła otrzymał Krzyż Niepodległości za pracę w Dziele Odzyskania Niepodległości. Decyzję o przyznaniu mu odznaczenie podpisał marszałek Józef Piłsudzki i prezydent Stanisław Wojciechowski. Losy mojej rodziny z pokolenia na pokolenie związane są z Mazowszem. W Ząbkach osiedlił się mój Dziadek, a później moi rodzice. Czuję silną więź z tym miastem, tu kończyłam szkołę. Od 2019 roku reprezentuje interesy mieszkańców tego regionu jako Senator.